P POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MOTORWIKI.COM, jako Administrator Danych, informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia, (RODO) oraz ustawy L. O. 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), będziemy traktować Twoje dane w sposób odzwierciedlony w niniejszej Polityce Prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe, co z nimi robimy, komu je udostępniamy, jak je chronimy oraz Państwa wybory dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych gromadzonych przez Spółkę w celu świadczenia przez nią usług. Jeżeli akceptujesz środki zawarte w niniejszej Polityce, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

3. KLUCZOWE ZASADY

Zawsze staraliśmy się świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie, co obejmuje bezpieczne i przejrzyste traktowanie Państwa danych. Nasze zasady są następujące:

4. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaje danych, które mogą być wymagane i przetwarzane to:

Zbieramy również automatycznie dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, jak opisano w polityce plików cookie.

W każdym przypadku, gdy poprosimy o Państwa Dane Osobowe, wyraźnie poinformujemy Państwa, jakie Dane Osobowe zbieramy i w jakim celu. Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w celu:

5. DOSTĘP DO DANYCH NA RZECZ OSÓB TRZECICH

MOTORWIKI.COM może zaangażować osoby trzecie do wykonywania w jego imieniu funkcji związanych z celami, dla których mogą być gromadzone jego dane osobowe, takich jak analizowanie dostarczonych informacji, hosting stron internetowych lub podobnych mających dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji.

Ale nie mogą oni wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu, mogą regulować nasze stosunki z takimi osobami trzecimi w taki sposób, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Nasza strona internetowa korzysta z serwerów reklamowych w celu dostarczania treści komercyjnych, które użytkownik ogląda na naszych stronach. Te serwery reklamowe wykorzystują pliki cookie, które pozwalają im na dostosowanie treści reklamowych do profili demograficznych użytkowników:

P>

Google Analytics:

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google, Inc, spółka z siedzibą w Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane bezpośrednio do Google i tam przechowywane.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Poprzez korzystanie z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności sieci treści pod adresem https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z pliku cookie DART, odwiedzając politykę prywatności sieci reklamowej Google https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Google korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny.

Firmy te mogą wykorzystywać informacje, które zbierają na podstawie Twoich wizyt w tej i innych witrynach (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) w celu dostarczania reklam dotyczących produktów i usług, które Cię interesują.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Więcej informacji na temat stosowania przez nas plików cookie oraz naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji, a także procedur opt-in i opt-out można znaleźć na stronie: polityka cookies.

5.1 DANE OSÓB TRZECICH

W przypadku przekazania nam przez Ciebie danych osobowych osób trzecich, zgodnie z postanowieniami art. 5.4. LOPD, oświadcza Pan/Pani, że uprzednio poinformował/a te osoby o treści przekazywanych danych, ich pochodzeniu, istnieniu i celu zbioru zawierającego Pana/Pani dane, odbiorcach tych informacji, możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, a także o danych identyfikacyjnych MOTORWIKI. COM.

W związku z powyższym, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie o tej okoliczności osób trzecich, których dane zamierza nam przekazać, a MOTORWIKI.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika tego nakazu.

6. LEGALNOŚĆ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane pod warunkiem, że:

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z MOTORWIKI.COM w celu świadczenia różnych usług w charakterze Przetwarzających dane. Firma nie będzie dokonywać żadnych transferów, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wynikało z obowiązku prawnego.

8. TWOJE PRAWA

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby:

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakikolwiek konkretny cel, mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Może Pani/Pan skorzystać z tych praw poprzez wysłanie uzasadnionej i akredytowanej wiadomości na adres [email protected] .com

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (www.aepd.es), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

9. INFORMACJE PRAWNE

Wymogi niniejszej Polityki uzupełniają i nie zastępują żadnych innych wymogów istniejących w ramach obowiązującego prawa ochrony danych, które w każdym przypadku będzie miało pierwszeństwo.

Niniejsza Polityka podlega okresowemu przeglądowi i może zostać zmieniona przez Spółkę w dowolnym momencie. Kiedy to nastąpi, powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i poprosimy o ponowne przeczytanie najnowszej wersji naszej Polityki i potwierdzenie jej akceptacji.